Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Konkurs na Stanowisko Kierownika Działu Usług Opiekuńczych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO Kierownika Działu Usług Opiekuńczych

 

 

1.Opis stanowiska pracy

 

   Do głównych zadań pracownika będzie należało:

1.     Koordynowanie i nadzorowanie pracy Działu Usług Opiekuńczych.

2.     Organizowanie pracy opiekunek domowych.

3.     Ustalanie w domu chorego i w porozumieniu z nim zakresu pracy i godzin pracy opiekunek domowych.

4.     Odwiedziny chorych w miejscu ich zamieszkania.

5.     Ścisła współpraca z pracownikami socjalnymi, służbą zdrowia.

6.     Współpraca z rodzinami osób korzystających z usług.

7.     Koordynacja działań związanych z umieszczeniem osób w domach pomocy społecznej oraz wydawanie decyzji administracyjnych.

 

 

2. Wymagania niezbędne

 

 1. Wykształcenie wyższe humanistyczne lub wyższe pielęgniarskie.
 2. Staż pracy minimum 3 lata.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Umiejętność kierowania zasobem ludzkim.
 5. Samodzielność w podejmowaniu decyzji.

 

 

3. Wymagania pożądane

 

 1. Doświadczenie w pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
 2. Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i zespołu.
 3. Umiejętność obsługi komputera.
 4. Komunikatywność.
 5. Dyspozycyjność i zaangażowanie.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Odporność na stres.

 

 

4. Wymagane dokumenty

 

 1. odręcznie napisany lista motywacyjny i życiorys (CV)
 2. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz ze zdjęciem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, referencji, opinii lub zaświadczenie od aktualnego pracodawcy)
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w związku z prowadzonym konkursem na stanowisko Kierownika Działu Usług Opiekuńczych oraz publikację nazwiska i imienia na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeniowej Ośrodka Pomocy Społecznej.”

 

 

5. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Działu Usług Opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie” w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 6 w Nowogardzie w terminie do 30 kwienia 2008r. Wszelkich informacji w sprawie naboru udziela Pani Teresa Skibska - Kierownik Ośrodka pod numerem (091)3926248 lub (091)3926289.

 

6. Inne informacje.

Dane kandydatów do naboru, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną umieszczone w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz na tablicy ogłoszeń. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 17-04-2008 20:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 17-04-2008 20:52