Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Sprzedaż lub użytkowanie wieczyste, Nowogard, ul.Wiejska 22a, Świerkowa


Nowogard 5.11.2007r.

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy przetarg ograniczony na sprzedaż lub użytkowanie wieczyste działek, położonych w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Wiejskiej 22a, Świerkowej.

Przedmiotem sprzedaży lub użytkowania wieczystego jest nieruchomość, położona w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Wiejskiej 22a, Świerkowej składająca się z działek:

  • nr 361 o pow.132 m2 - KW nr 19303

  • nr 362/7 o pow.258 m2 - KW nr 19316

W/w Księgi Wieczyste nie są obciążone żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg ogranicza się do właścicieli lub użytkowników wieczystych, których działki bezpośrednio przylegają do nieruchomości z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2007r. o godz.1000 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości - 17.577,00 zł.

postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 200,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Do ceny nieruchomości (w przyp. nabycia na własność działek) doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste działek wynosi 15% ceny uzyskanej w drodze przetargu, płatna przed zawarciem umowy notarialnej oraz naliczony zostanie podatek VAT 22%.

Opłata roczna w wysokości 1% ceny działek uzyskanej w drodze przetargu płatna będzie w terminie do 31 marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego oraz naliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj. za wycenę działki w wysokości 230,00. (dwieście trzydzieści złotych), koszty dokumentacji kartograficznej 12,77 zł (dwanaście złotych siedemdziesiąt siedem groszy). (podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj.1.800,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 11.12.2007r. do godz.1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226.

Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 08-11-2007 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 07-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2007 14:58