Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Sprzedaż - Nowogard, działka nr 284/19 ul.15-go lutego

Nowogard 23.10.2007r.

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej , położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard.

 

Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 284/19 o pow.525 m2, położona w obrębie nr 5 m. Nowogard.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 41114 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

 

Działka nr 284/19 nie posiada drogi dojazdowej.

Na działce nr 284/18 należy ustanowić służebność gruntową na rzecz właściciela działki nr 284/19 polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 284/18.

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 10.521,00 zł.

 

postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.11.2007r. o godz.1000 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 230,00 zł - wycena działki , 490,00 zł.- koszty geodezyjne.

(podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj.1.100,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 27.11.2007r. do godz.1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

 

Działka wyposażona jest urządzenia infrastruktury technicznej tj: instalację wodną, gazową, sanitarną i energetyczną.

Przeznaczenie nieruchomości określone w studium uwarunkowań: zabudowa mieszkaniowa z usługami.

 

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się rozpocząć budowę w ciągu 2 lat a zakończyć ją w ciągu 4 lat. Oba te terminy biegną od dnia zawarcia umowy notarialnej.

 

Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy a inwestor zapłaci karę w wysokości 10.600,00 zł w terminie jednego miesiąca licząc od daty doręczenia wezwania przez Gminę Nowogard do zapłaty tej ceny.

 

 

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu

 

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

 

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

 

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

 

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

 

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

 

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226.

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 30-10-2007 08:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 30-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Zadróżny 30-10-2007 08:19