Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Sprzedaż - Kulice, działka nr 325/1

Nowogard 20.09.2007r.

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż działki rolnej, położonej w obrębie Kulice gm. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka rolna nr 325/1 o pow.41800 m2, położona w obrębie Kulice gm. Nowogard. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Goleniowie.  Działka obciążona jest umowami dzierżawy do dnia 1 września 2008r.

Po nabyciu aktem notarialnym nieruchomości, dzierżawy przekazane zostaną przez Gminę nowemu właścicielowi działki.

Dzierżawcy zobowiązani zostaną do uiszczenia czynszu dzierżawnego na zasadach określonych w umowie dzierżawy nowemu właścicielowi nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 9.11.2007r. o godz.1000 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza działki - 167.200,00 zł.  postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 1.700,00 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 230,00 zł.- za wycenę działki 12,77 zł - koszty dokumentacji kartograficznej.  (podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).

Działka nie ma przeprowadzonych badań geologicznych.

Nieruchomość posiada Decyzję Nr 74/WZ/2007 z dnia 9.07.2007r. o warunkach zabudowy.

Działka nr 325/1 przeznaczona jest pod budowę zespołu szklarni, obiektu magazynowo -administracyjno-socjalnego oraz lokalizacji szkółki ogrodniczej wraz z urządzeniami budowlanymi. Inwestycja obejmuje realizację zabudowy zagrodowej wraz z urządzeniami budowlanymi.

Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się rozpocząć budowę w ciągu 3 lat a zakończyć ją w ciągu 5 lat. Oba te terminy biegną od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy a inwestor zapłaci karę w wysokości 168.000,00 zł. w terminie jednego miesiąca licząc od daty doręczenia wezwania przez Gminę Nowogard do zapłaty tej kary.

Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w przypadku nie rozpoczęcia inwestycji w w/w terminie w/g zasad określonych w art.594 Kodeksu Cywilnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj.16.720,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 6.11.2007r. do godz.1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.  Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.  O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.  Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226.

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 28-09-2007 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 24-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Zadróżny 28-09-2007 09:19