Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Biurze Podatków i Opłat Wydziału Finansowo-Budżetowego

Nowogard, dnia 18.09.2007 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie
Pl. Wolności 1
72-200 Nowogard

Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta* w Biurze Podatków i Opłat Wydziału Finansowo-Budżetowego

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:
1. wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne lub administracyjne
2. znajomość regulacji prawnych w zakresie podatków i opłat lokalnych
3. umiejętność obsługi komputera i sprzętu biurowego
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
5. nie był karany
6. obywatelstwo polskie
7. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:
1. znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa  oraz ustawy o finansach publicznych
2. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym
3. znajomość przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
4. umiejętność interpretacji aktów prawnych i ich zastosowanie w praktyce
5. uprzejmość w obsłudze interesantów
6. umiejętność redagowania pism urzędniczych

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV)
2. list motywacyjny
3. kwestionariusz osobowy
4. kopie dokumentów  poświadczających  wykształcenie
5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
6. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
7. oświadczenie o niekaralności
8. zaświadczenie o stanie zdrowia
9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych"
10. oświadczenie o treści: "oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych"

Oferty zawierające wymagane dokumenty  należy składać  w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: "nabór na stanowisko młodzszego referenta w BPiO Wydziału FB"  w terminie do dnia 2 października 2007 roku w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 10). Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Skarbnik Gminy Pan Marcin Marchewka nr tel. (091)3926200 lub 201.

Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 1.800 zł brutto.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

* Z dniem 27.09.2007 r. następiła zmiana w kwalifikacji stanowiska z "referenta" na "młodszego referenta"


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 18-09-2007 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 27-09-2007 11:05