Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Sprzedaż - Długołęka - działka rolna niezabudowana nr 98/2


Nowogard 11.09.2007 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004 r. Nr 207 poz.2108).

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż działki rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie Długołęka gm. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka rolna nr 98/2 o pow. 1485 m2 niezabudowana, położona w obrębie Długołęka gm. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 33912 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.10.2007 r. o godz. 1000 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości - 6.950,00 zł.
postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Przeznaczenie określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard: postulowana dopuszczalna koncentracja rolniczej zabudowy zagrodowej.
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 230,00 zł. - za wycenę działki, koszty dokumentacji kartograficznej - 12,77 zł (podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003 r.).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj. 700,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 16.10.2007 r. do godz. 1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091) 39-26-225 lub (091) 39-26-226.

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 13-09-2007 13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 12-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 13-09-2007 13:37