Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Sprzedaż - Bochlin 5, działka nr 26/6


Nowogard 10.08.2007r.

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż budynku gospodarczego-ruiny, położonego w obrębie Bochlin 5 gm. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest budynek gospodarczy - (ruiny)- przeznaczony do rozbiórki, zlokalizowany na działce nr 26/6 o pow.1597 m2, położony w obrębie Bochlin 5 gm. Nowogard.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 30048 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.09.2007r. o godz.1000 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

cena wywoławcza nieruchomości - 350,00 zł.

postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 10,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Uporządkowanie terenu i wywiezienie gruzu na wysypisko ciąży na nabywcy.

Prace należy dokonać w terminie jednego miesiąca od dnia zamknięcia przetargu.

Prace mogą być rozpoczęte po upływie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu i wpłaceniu należności za nieruchomość.

Nie dotrzymanie terminu gmina naliczy nabywcy karę w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc).

W przypadku nie spełnienie w/w warunków gmina uporządkuje teren na koszt osoby , która wygrała przetarg.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj.35,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 11.09.2007r. do godz.1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejsc

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od warunków przetargowych wpłaconego wadium nie zwraca się.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226.

Z-ca Burmistrza Nowogardu

Artur Gałęski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 20-08-2007 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 16-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-08-2007 13:52