Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu (RLFKiS)

1. W zakresie spraw promocji i rozwoju gospodarczego
1) podejmowanie działań związanych z promocją gminy,
2) podejmowaniem działań w celu pozyskiwania inwestorów,
3) podejmowanie działań w zakresie aktywizacji życia gospodarczego gminy i rozwiązywania problemów bezrobocia,
4) tworzenie bazy danych dotyczących wszystkich dziedzin życia gospodarczego,
5) współudział w realizacji strategii rozwoju gminy,
6) współdziałanie z podmiotami gospodarczymi,
7) ewidencją przedsiębiorców,
8) zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych,
9) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
10) koordynowanie działań z zakresu współpracy międzynarodowej.

2. W zakresie funduszy zewnętrznych:
1) bieżące pozyskiwanie informacji na temat istniejących i powstających programów wspierających działania władz lokalnych oraz przekazywanie tych informacji Wydziałom i jednostkomorganizacyjnym gminy,
2) prowadzenie banku danych na temat dostępnej pomocy finansowej,
3) bieżąca analiza możliwości pozyskiwania pomocy finansowej na realizację zadań gminy,
4) przygotowanie we współpracy z wydziałami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy wniosków dotyczących projektów współfinansowanych pomocy finansowej,
5) doradztwo oraz szkolenia w sprawach pozyskiwania pomocy finansowej dla jednostek organizacyjnych gminy,
6) konsultowanie dokumentów programowych z instytucjami zewnętrznymi oraz bieżąca współpraca z jednostkami zarządzającymi i monitorującymi realizację projektów współfinansowanych w ramach pomocy finansowej,
7) uczestnictwo w pracach zespołów opracowujących i przygotowujących projekty,
8) uzgadnianie treści projektów korespondencji z grantodawcą,
9) doradztwo w sprawach realizacji projektów współfinansowanych z pomocy finansowej, w tym wyrażenie opinii w zakresie stosowania wytycznych grantodawcy,
10) monitorowanie przygotowania oraz realizowania projektów współfinansowanych z pomocy finansowej oraz przedstawianie sprawozdań,

3. W zakresie spraw kultury, sportu i turystyki:
1) nadzór nad realizacją polityki kulturalnej,
2) nadzór nad działalnością gminnychinstytucji kultury,
3) prowadzenie spraw związanych z mecenatemnad kulturą,
4) prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez kulturalnych z udziałem gminy,
5) prowadzenie spraw związanych z imprezami masowymi o charakterze artystycznym i rozrywkowym,
6) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadańw zakresie sportu,
7) podejmowanie działań promujących sport oraz organizacja i współudział w organizowaniu imprez sportowych z udziałem gminy,
8) prowadzenie spraw związanych z masowymi imprezami sportowymi,
9) działania na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji.

kierownik: Agnieszka Wróblewska, tel. 91 39 26 293, awroblewska@nowogard.pl
z-ca kierownika: Jarosław Soborski, tel. 91 39 26 237, jsoborski@nowogard.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 07-08-2007 15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 09-03-2015 12:35