Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Podatków i Opłat w Wydziale Finansowo-Budżetowym


OGŁOSZENIE

Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Podatków i Opłat Wydziału Finansowo-Budżetowego

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

 1. wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne lub administracyjne

 2. 2-letni staż pracy

 3. znajomość regulacji prawnych w zakresie podatków i opłat lokalnych

 4. umiejętność obsługi komputera i sprzętu biurowego

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

 6. nie był karany

 7. obywatelstwo polskie

 8. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (dział III, IV,VI) oraz ustawy o finansach publicznych

 2. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym

 3. znajomość przepisów w zakresie windykacji

 4. umiejętność interpretacji aktów prawnych i ich zastosowanie w praktyce

 5. uprzejmość w obsłudze interesantów

 6. umiejętność redagowania pism urzędniczych

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)

 2. list motywacyjny

 3. kwestionariusz osobowy

 4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie

 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy

 6. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 7. oświadczenie o niekaralności

 8. zaświadczenie o stanie zdrowia

 9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych”

 10. oświadczenie o treści: "oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych"

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: "nabór na stanowisko podinspektora w BPiO Wydziału FB- windykacja" w terminie do dnia 06 sierpnia 2007 roku w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 10). Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Skarbnik Gminy Pan Marcin Marchewka nr tel. (091)3926200 lub 201.

Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 2.000 zł brutto.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 24-07-2007 07:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Piasecka 23-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 24-07-2007 07:31