Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

nabór na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. Oświaty w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. Oświaty w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu

Urząd Miejski w Nowogardzie
Pl. Wolności 1
72 - 200 Nowogard

ogłasza nabór na wolne stanowisko młodszego referenta w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu

I. Kandydaci winni spełniać następujące kryteria:

 1. wykształcenie wyższe;

 2. 1 rok stażu pracy potwierdzony świadectwami pracy lub innymi dokumentami.

 3. dobry stan zdrowia;

 4. niekaralność;

 5. biegła znajomość komputera, bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excell, biegłe posługiwanie sie Internetem)

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z prawem oświatowym;

 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego;

 • umiejętność analitycznego myślenia;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • komunikatywność, samodzielność w działaniu;

 • prawo jazdy kat. „B”

II. Na stanowisku wykonywane będą szczególnie czynności:

 1. prowadzenie dokumentacji dotyczącej oświaty, sportu i kultury;

 2. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem oświaty;

 3. prowadzenie spraw związanych ze sportem i kulturą na terenie Gminy Nowogard;

 4. koordynacja imprez sportowych oraz kulturalnych na terenie Gminy.

 III. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

 1. CV;

 2. list motywacyjny;

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

 5. kserokopie świadectw pracy potwierdzających rok stażu pracy lub zaświadczenie od pracodawcy jeżeli kandydat pozostaje w stosunku pracy.

 6. oświadczenie o niekaralności;

 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww. stanowisku wystawione od lekarza pierwszego kontaktu;

 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz 926 ze zm.).

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu”, na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72 - 200 Nowogard lub złożyć osobiście w pok. Nr 10 w terminie do dnia 24 lipca 2007r. (w przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień dotarcia do Urzędu - data nadania nie ma znaczenia). Wyklucza sie możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Marchewka nr tel (091) 39 25 464.

Urząd Miejski zastrzega zatrudnienie wybranego kandydata na czas próbny, a następnie na czas określony i nie określony.  

Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 1.700zł brutto.

Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 09-07-2007 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Zadróżny 10-07-2007 12:12