Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Nabór na wolne stanowisko inspektora w wydziale Finansowo-Budżetowym


Urząd Miejski w Nowogardzie

Pl. Wolności 1

72-200 Nowogard

ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Osoba zainteresowana powinna spełniać następujące warunki:

 • wykształcenie wyższe - preferowane ekonomiczne,

 • 3 letnia praktyka w księgowości,

 • znajomość przepisów prawa - w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych w zakresie konstruowania i wykonywania budżetu, sprawozdawczości budżetowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

 • posiada znajomość obliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,

 • umiejętność biegłej obsługi komputera,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

 • obywatelstwo polskie,

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.,

 • nie była karana.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),

 • kwestionariusz osobowy,

 • list motywacyjny,

 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,

 • dokumenty potwierdzające staż pracy,

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww. stanowisku wystawione od lekarza pierwszego kontaktu,

 • oświadczenie o niekaralności,

 • oświadczenie o treści „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym”, na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard lub złożyć osobiście w pok. Nr 10 w terminie do dnia 20 czerwca 2007 r. (w przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień dotarcia do Urzędu - data nadania nie ma znaczenia). Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Skarbnik Gminy Marcin Marchewka nr tel. (091) 3926200 lub 201.

Urząd Miejski zastrzega zatrudnienie wybranego kandydata na czas próbny, a następnie na czas określony i nie określony.

Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne 2.200 zł. brutto.

Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 06-06-2007 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Piasecka 05-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 06-06-2007 11:20