Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze - Inspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy

Urząd Miejski w Nowogardzie Plac Wolności 1
ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze - Inspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy


 1. Wykształcenie:

Wyższe


 1. Wymagania niezbędne:

   

  1. Trzyletni staż pracy-potwierdzony świadectwami pracy,

  2. Nieposzlakowana opinia,

  3.Wiedza z zakresu pozyskiwania funduszy krajowych i europejskich na współfinansowanie projektów,

  4. Umiejętność biegłej obsługi komputera oraz programów Word, Excel Power Point,

  5. Zdolność analitycznego myślenia,

  6. Komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami,

  7. Umiejętność pracy w zespole,

  8. Samodzielność, dyspozycyjność,

  9. Dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,

  10. Wiek do 45 lat,

  11. Posiadanie prawa jazdy kat. B,

  12. Doświadczenie w pracy przy wdrażaniu projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych,


 1. Opis stanowiska:

   

  Do głównych zadań pracownika będzie należało:

  1. Opracowywanie programów gospodarczych i prognostycznych w tym przygotowywanie materiałów i działań zmierzających do sporządzenia strategii rozwoju gminy Nowogard,

  2. Opracowywanie rocznych planów rozwoju Gminy i przedkładanie ich Burmistrzowi,

  3. Pozyskiwanie i uruchamianie bezzwrotnych źródeł finansowania, a w szczególności:

  a) prowadzenie, we współpracy z Wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz sołectwami aktywnych działań w celu pozyskiwania środków dostępnych w ramach funduszy krajowych, Unii Europejskiej i innych źródeł,

  b) inicjowanie rozwiązań uchwałodawczych stwarzających zachęty dla przedsiębiorców zagranicznych i krajowych oraz wskazywanie im ścieżek pozyskiwania środków w tym w celu partnerstwa publiczno-prywatnego,

  4. Pozyskiwanie i wyszukiwanie informacji na temat funduszy,

  5. Analiza danych niezbędnych do właściwego opracowania wniosków,

  6. Przygotowanie, kompletowanie oraz składanie wniosków o środki pomocowe,

  7. Opracowywanie i składanie wniosków o przyznanie środków z innych dostępnych funduszy, fundacji, mechanizmów finansowania,

  8. Współpraca z samorządami innych miast w zakresie pozyskiwania środków,

  9. Rozliczanie przyznanych środków, dotacji oraz przygotowanie i składanie odpowiednich sprawozdań,

  10. Szkolenia dla beneficjentów związane z naborem i realizacją projektów,

  11. Współpraca z Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, Wojewódzkim Urzędem Pracy i innymi jednostkami zewnętrznymi przy wdrażaniu wchodzących do realizacji projektów,

  12. Udział w pracach związanych z przygotowaniem sprawozdań, ankiet i innych opracowań dla potrzeb Burmistrza oraz pozostałych instytucji zewnętrznych dotyczących wdrażania projektów,

   

 2. Wymagania dodatkowe:

   

  1. Znajomość przepisów prawnych KPA, Instrukcji Kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej,

   

 3. Wymagane dokumenty:

   

  1. Kwestionariusz osobowy,

  2. List motywacyjny,

  3. Życiorys (CV),

  4. Kserokopia trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu,

  5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

  6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,

  7. Oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej,

  8. Oświadczenie o niekaralności,

  9. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły,

  10. Kserokopie świadectw pracy,

  11. Kserokopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy sporządzone w języku polskim lub też przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego) w zakresie funduszy krajowych i unijnych.

   

  Dokumenty będą przyjmowane do dnia 18.04.2007r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Plac Wolności 1 w pokoju nr 10 (Ratusz). Wyklucza sie możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.

   

  Urząd Miejski zastrzega zatrudnienie wybranego kandydata na czas próbny, a następnie na czas określony i nie określony.

   

  Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne 2.000,- zł brutto.

   

  Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 04-04-2007 07:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 04-04-2007 07:48