herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Nowogardu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2018 z dnia 19 marca 2018 r. znak: ABPP.6733.1.2018, dotyczącej inwestycji polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci rozdzielczej sieci wodociągowej i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 115/14, 62, 55, 56/1, 56/3, 56/13 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard.