Przebudowa drogi Wierzbięcin - Ostrzyca w obrębie wsi Wierzbięcin - I etap budowa kanalizacji deszczowej

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGA_OSZENIE_O_ZAMA_WIENIU.pdf 2010-03-09 12:27:51
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-09 12:27:51 199 razy
2 specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-09 12:36:37 171 razy
3 projekt_budowlany_kanalizacja_deszczowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-09 12:36:37 176 razy
4 kosztorys_slepy_i_przedmiar_robot_kanalizacja_wierzbięcin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-09 12:36:37 192 razy
Wynik postępowania
1 info_o_wyborze_oferty.pdf 2010-05-04 15:10:26
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-05-19 13:39:41