Budowa drogi gminnej w obrębie wsi Karsk gmina Nowogard - II etap

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE.doc 2010-03-05 14:09:37
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_KARSK.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-05 14:09:37 162 razy
2 Kosztorys_slepy_i_przedmiar_B-E.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-05 14:17:05 196 razy
3 Kosztorys_slepy_i_przedmiar_A-B-C.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-05 14:17:05 170 razy
4 SIWZ_Projekt_Budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-05 14:17:05 163 razy
5 SIWZ_Szczegoolowe_Specyfikacje_Techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-05 14:17:05 141 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-27 12:12:15
Wynik postępowania
1 INFO_WYKONAWCY.pdf 2010-03-25 13:34:29
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udziel_zamowienia.pdf 2010-04-13 11:56:33