Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OWZ_Sikorskiego_kanalizacja.pdf 2010-03-04 13:29:57
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 d_ogrodzenie_pompowni_rys.5.2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-04 13:29:57 153 razy
2 d_zestawienie_katow_wlaczen.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-04 13:29:57 153 razy
3 siwz_sikorskiego_kanalizacja_a.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-04 13:29:57 195 razy
4 geologia_sikorskiego_calosc.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-04 13:29:57 151 razy
5 d_elektryczna_przepompownia_sikorskiego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-04 13:29:57 167 razy
6 d_ogrodzenie_pompowni_sciekow__rys.5.1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-04 13:29:57 160 razy
7 d_profil_podluzny_rys.2.2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-04 13:29:57 156 razy
8 d_schemat_pompowni_sciekow_rys.4.1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-04 13:29:57 156 razy
9 przedmiar_przepompownia_sikorskiego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-04 13:29:57 167 razy
10 d_schematy_wezlow_rurociag_tloczny_rys.3.2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-04 13:29:57 149 razy
11 stwiorb_budowa_kanalizacji_sanitarnej_sikorskiego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-04 13:29:57 166 razy
12 przedmiar_kanalizacja_sanitarna_sikorskiego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-04 13:29:57 177 razy
13 d_profil_podluzny_rys.2.5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-04 13:29:57 156 razy
14 d_rys.6.1_detale_wzmocnienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-04 13:29:57 154 razy
15 d_plan_sytuacyjny_rys.1.2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-04 13:29:57 166 razy
16 d_zestawienie_wymiarow_studni.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-04 13:29:57 154 razy
17 d_opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-04 13:29:57 164 razy
18 Formularz_nr_1_Sikorskiego.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-05 08:32:59 156 razy
19 Formularz_nr_2_Sikorskiego.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-05 08:33:09 152 razy
20 Formularz_nr_6_Sikorskiego.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-05 08:33:22 153 razy
21 Formularz_nr_7_Sikorskiego.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-05 08:33:32 153 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Profil_podluzny_rys._2.1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-08 11:21:33
2 Nowogard__WodociA_g_i_kan_sanitarna__Plan_sytuacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-08 11:22:40
3 WyjaA_nienia_nr_1_Sikorskiego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-19 10:21:15
Wynik postępowania
1 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92_Sikorskiego.pdf 2010-04-14 14:05:47
Udzielenie zamówienia
1 OUZ_Sikorskiego.pdf 2010-04-14 14:00:49