Budowa budynku mieszkalnego 12 rodz. w Nowogardzie przy ul. Cmentarnej 15 - etap II

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgloszeieOWZ_bud_komunalny_IIetap.pdf 2010-02-26 16:08:48
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_budynek_komunalny_II_etap.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 16:08:48 181 razy
2 07_STWiORB_bud_kom_etapII_budowlanka_i_zagospod_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 16:08:48 321 razy
3 Eleketryczne_zewnetrzne_calosc.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 16:08:48 179 razy
4 06_Przedmiar_budynek_komunalny_zagospodarowa_terenu_etap_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 16:08:48 139 razy
5 03_Przedmiar_budynek_komunalny_B_wew-elektryczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 16:08:48 150 razy
6 10_STWiOR_bud_kom_etapII_sanitarne_zew.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 16:08:48 138 razy
7 02_Przedmiar_budynek_komunalny_B_inst_wod_kan_co_gaz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 16:08:48 143 razy
8 Architektura_bud_kom_etapII.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 16:08:48 556 razy
9 Sanitarne_wew_bud_kom_etapII_czesc_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 16:08:48 134 razy
10 08_STWiOR_bud_kom_etapII_saniterne_wew.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 16:08:48 142 razy
11 11_STWiOR_bud_kom_etapII_elektr_zew.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 16:08:48 194 razy
12 Elektryczne_wew_bud_kom_etapII.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 16:08:48 145 razy
13 01_Przedmiar_budynek_komunalny_B-_etap_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 16:08:48 158 razy
14 09_STWiOR_bud_kom_etapII_elektr_wew.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 16:08:48 171 razy
15 04_Przedmiar_budynek_komunalny_zewn_sieci_wod.kan-Etap_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 16:08:48 172 razy
16 Konstrukcja_bud_kom_etapII.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 16:08:48 144 razy
17 Sanitarne_wew_bud_kom_etapII_czesc_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 16:08:48 141 razy
18 BIOZ_sieci.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 16:08:48 138 razy
19 Sanitarne_sieci_calosc.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 16:08:48 139 razy
20 01a_Przedmiar_budynek_komunlany_B__roboty_uzupelniajace.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 16:08:48 156 razy
21 05_Przedmiar_budynek_komunalny_zew_elektryczne_Etap_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 16:08:48 159 razy
22 Formularz_nr_1_budyek_komunalny_IIetap.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-01 07:55:25 151 razy
23 Formularz_nr_2_budyek_komunalny_IIetap.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-01 07:55:37 142 razy
24 Formularz_nr_6_budyek_komunalny_IIetap.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-01 07:55:48 142 razy
25 Formularz_nr_7_budyek_komunalny_IIetap.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-01 07:55:58 145 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 WyjaA_nienia_nr_1_Bud_kom_II_etap.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-11 13:15:47
Wynik postępowania
1 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92_budynek.pdf 2010-03-24 08:51:10
2 Zawiadomienie_podpisanie_umowy.pdf 2010-03-24 12:04:28
Udzielenie zamówienia
1 OZU_budynek.pdf 2010-03-30 13:32:46