Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej przesyłowej Błotno - Łęgno wraz z siecią rozdzielczą w miejscowości Łęgno

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu_wod_blotno_legno.pdf 2010-02-26 13:02:46
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_wod_blotno_legno.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 13:05:49 204 razy
2 kosztorys_slepy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 13:02:46 298 razy
3 projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 13:02:46 228 razy
4 specyfikacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 13:02:46 178 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ODPOWIEDA_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-16 15:33:36
2 ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-31 14:32:23
Wynik postępowania
1 info_o_wyborze_oferty_blotno.pdf 2010-05-04 15:11:56
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2010-05-24 15:19:43
2 Ogloszenie_powiazane-2.doc 2010-07-27 15:12:17