Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III i IV

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_uzp.pdf 2010-02-22 11:13:42
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SWIZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-22 11:14:09 145 razy
2 Zalaczniki_do_SWIZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-02-22 11:15:34 19 razy
3 Przedmiar_robot_-_odcinek_III_i_IV.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-22 11:17:56 30 razy
4 Opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-22 11:16:40 21 razy
5 Orientacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-22 11:19:43 31 razy
6 Plan_sytuacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-22 11:21:46 27 razy
7 Plan_Wojcieszyn_ark._3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-22 11:23:20 22 razy
8 Profil_podluzny_odcinek_III_i_IV.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-22 11:24:11 11 razy
9 Przekroje_normalne_Wojcieszyn.PDF Po terminie otwarcia ofert 2010-02-22 11:25:06 44 razy
10 Przekroje_poprzeczne_odcinek_III_i_IV.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-22 11:25:25 15 razy
11 SST.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-22 11:25:53 15 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2010-03-19 14:12:23
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.htm 2010-03-26 11:32:35