Budowa dróg wewnętrznych stanowiących przedłużenie ulic Ks. Racibora i Jana Pawła II w Nowogardzie wraz z budową chodników, parkingów i wykonaniem odwodnienia - ETAP I

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2009-12-17 09:46:46
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SWIZ_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 09:47:20 365 razy
2 1.__PB__Str._tytuA_owa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 09:48:05 342 razy
3 2._ZawartoA_A__opracowania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 09:48:19 340 razy
4 3.__Opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 09:48:50 351 razy
5 4._ZaA_.Nr.1.3A_Obliczenie_objA_toA_ci_robA_t_ziemnych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 09:49:10 341 razy
6 5._ZaA_.Nr.1.3B_Obliczenie_objA_toA_ci_robA_t_ziemnych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 09:49:27 334 razy
7 6._ZaA_.Nr.1.4A_Wykaz_powierzchni_zdjA_cia_humusu_i_humusowania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 09:49:49 334 razy
8 7._ZaA_.Nr.1.4B_Wykaz_powierzchni_zdjA_cia_humusu_i_humusowania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 09:50:16 336 razy
9 8._ZaA_.Nr.1.5A_Wykaz_powierzchni_do_plantowania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 09:50:45 334 razy
10 9._ZaA_.Nr.1.5B_Wykaz_powierzchni_do_plantowania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 09:50:58 340 razy
11 10.__Str._tytuA_owa_BIOS.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 09:51:12 336 razy
12 11.__Informacja_dot.BiOZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 09:51:30 358 razy
13 2._Rys._2A_Przekroje_normalne_A-B-C.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 10:08:44 351 razy
14 3._Rys._2B_Przekroje_normalne_D-G.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 10:09:21 353 razy
15 4._Rys._3A_Profil_podA_uA_ny_A-B-C.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 10:09:38 333 razy
16 5._Rys._3B_Profil_podA_uA_ny_D-G.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 10:09:54 334 razy
17 6._Rys._4A_Przekroje_poprzeczne__A-B-C.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 10:10:27 355 razy
18 7._Rys._4B_Przekroje_poprzeczne_D-G.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 10:10:54 365 razy
19 Charakterystyka_odc._ABC.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 10:11:21 341 razy
20 Charakterystyka_odc._D-G.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 10:11:36 340 razy
21 Przedmiar_robA_t_A-B-C_odc._0+000_-_096,17.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 10:11:51 363 razy
22 Przedmiar_robA_t_odc.__D-G.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 10:12:09 362 razy
23 1._Strona_tytuA_owa_Specyfikacje_Techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 10:12:55 345 razy
24 2._Specyfikacje_Techn..pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 10:13:44 350 razy
25 OPIS__TECHNICZNY.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 10:14:30 346 razy
26 rys._Nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 10:15:38 359 razy
27 rys._Nr_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 10:16:29 391 razy
28 WYKAZ__WSPA_A_RZA_DNYCH.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 10:16:48 342 razy
29 Strona_tytuA_owa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 10:17:07 337 razy
30 Przedmiar_robA_t.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 10:17:33 416 razy
31 SPECYFIKACJA_TECHNICZNA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 10:17:54 338 razy
32 OA_wiadczenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 10:18:14 352 razy
33 1._Rys._1_Plan_sytuacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-17 10:26:15 375 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_oferty_pdf.pdf 2010-01-22 09:48:06
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-02-01 13:57:48