Dostawę i zakup sprzętu dydaktycznego, laptopów, projektorów multimedialnych, tablic interaktywnych, mebli szkolnych oraz pozostałych elementów wyposażenia pracowni dydaktycznych dla potrzeb Zespołu Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.doc 2009-11-03 15:19:18
2 Ogloszenie_2009_11_09.doc 2009-11-09 14:51:37
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-11-03 14:43:19 178 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-11-06 15:41:38
2 zmiana_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-11-09 15:16:01
Wynik postępowania
1 Wynik_postA_powania_dwie_czA_sci.doc 2009-11-18 15:28:44
Udzielenie zamówienia
1 2009_12_18_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_meble.pdf 2009-12-18 14:49:48