Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Jarchlinie na mieszkanie komunlane - lokal nr 4

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgloszenieInternet.pdf 2006-09-08 15:03:49
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Jarchlino_4_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-08 15:03:29 59 razy
2 projekt_pubowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-08 14:47:38 54 razy
3 Przedmiar_Jarchlino.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-08 14:48:02 50 razy
4 specyfikacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-08 14:49:15 54 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Modefikacja_SIWZ_JArchlino_4_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-16 15:27:14
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Informacja_przedluzenie_terminu_skl.pdf 2006-09-16 15:27:14
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_uniewaznienie.pdf 2006-09-26 15:06:23