Dotyczy postępowania przetargowego na "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Boh Warszawy i Ks. J. Poniatowskiego na rondo w Nowogardzie"

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGA_OSZENIE.pdf 2009-09-21 14:47:36
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-21 14:47:36 135 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-25 15:28:45
Wynik postępowania
1 najkorzystniejsza_oferta.pdf 2009-10-22 13:29:25
Udzielenie zamówienia
1 OGA_OSZ-_UDZIELENIE_ZAMA_WIENIA_rondo.pdf 2009-11-05 09:50:14