Dowóz dzieci do szkół

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2009-06-30 08:41:50
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-30 08:41:50 89 razy
Wynik postępowania
1 BIP_ogA_oszenie_o_wyborze_oferty.pdf 2009-08-19 15:34:23
Udzielenie zamówienia
1 ogA_oszenie_o_podpisaniu_umowy.pdf 2009-09-07 09:23:59