Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy chodników do wspólnot mieszkaniowych Warszawska 10, 11 w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGA_OSZENIE.pdf 2009-06-23 12:26:44
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-23 12:26:44 41 razy
2 zal_do_siwz_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-23 12:40:39 212 razy
3 specyfikacje_techniczne_zal_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-23 12:41:05 27 razy
4 przedmiar_robot_zal_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-23 12:41:20 45 razy
5 kosztorys_slepy_zal_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-23 12:41:38 38 razy
Wynik postępowania
1 wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2009-08-10 11:16:35
Udzielenie zamówienia
1 OGLOSZENIE_BZP.doc 2009-08-13 08:27:17
2 udzielenie_zamowienia.pdf 2009-08-13 12:53:56