Budowa sieci wodociągowej w ul. Wł. Gen. Sikorskiego w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_OWZ_Sikorskiego_woda.pdf 2009-06-02 13:39:33
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Sikorskiego_wodociA_g.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-02 13:39:33 45 razy
2 Geologia_6393_Nowogard_-_kanalizacja,_wodociA_g.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-02 13:40:23 387 razy
3 Geologia_6393_Nowogard_-_kanalizacja,_wodociA_g_-_legenda.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-02 13:40:38 28 razy
4 Geologia_ObjaA_nienia_symboli_i_znakA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-02 13:41:08 120 razy
5 Geologia_PrzekrA_j_Geotechniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-02 13:41:29 41 razy
6 Opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-02 13:41:56 24 razy
7 Plan_sytuacyjny_rys._1.2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-02 13:42:59 67 razy
8 Profil_podA_uA_ny_rys._2.3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-02 13:43:38 44 razy
9 Profil_podA_uA_ny_rys._2.4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-02 13:44:43 42 razy
10 Przedmiar_Siec_wodociagowa_Nowogard.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-02 13:46:21 31 razy
11 Rys.6.1_Detale_wzmocnienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-02 13:48:13 30 razy
12 Schematy_wA_zA_A_w_wodociA_gowych_rys._3.1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-02 13:48:38 107 razy
13 Zestawienie_ksztaA_tek_wodociA_gowych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-02 13:48:57 183 razy
14 STWiORB_Budowa_kanalizacji_sanitarnej_Sikorskiego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-02 13:49:39 22 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92_Sikorskiego_woda.pdf 2009-07-14 09:34:59
Udzielenie zamówienia
1 OZU_Sikorskiego_woda.pdf 2009-07-24 15:06:14