Remont odcinka ulicy Rataja w Nowogardzie w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zam._nr_99624-2009.html 2009-04-09 12:55:27
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SWIZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-09 12:56:07 43 razy
2 OPIS_TECHNICZNY.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-09 12:56:32 56 razy
3 Przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-09 12:56:56 56 razy
4 przekrA_j_poprzeczny_jednostr.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-09 12:57:46 37 razy
5 SST.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-04-09 12:58:35 26 razy
6 mapa.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-04-09 12:59:02 35 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2009-05-28 10:44:29
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie_zamowienia_nr_84529-2009.html 2009-06-01 12:11:07