Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy chodników: w ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowogardzie w km 0+000 ?0+332,36; w ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie w km 0+000 ? 0+519,74.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGA_OSZENIE.pdf 2009-03-17 14:49:12
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-17 14:49:12 58 razy
2 Zal_nr_1_Proj_bud_chod__Wyszynskiego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-17 14:50:38 61 razy
3 Zal_nr_2_Kosztorys_slepy_i_przedmiar_Wyszynskiego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-17 14:51:29 69 razy
4 Zal_nr_3_Specyfikacje_techniczne_Wyszynskiego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-17 14:52:17 62 razy
5 Zal_nr_4_Proj_bud_chod_Woj_Polskiego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-17 14:54:58 48 razy
6 Zal_nr_5_kosztorys_slepy_i_przedmiar_Woj_Polskiego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-17 14:55:27 71 razy
7 Zal_nr_6_Specyfikacje_techniczne_Woj_Polskiego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-17 14:55:56 36 razy
Wynik postępowania
1 OGL_O_NAJ_OFERCIE.doc 2009-04-24 11:50:17
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.pdf 2009-05-13 14:55:33