Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy odcinka ulicy Gen. Bema w Nowogardzie w km 0+000-0+811,50 z wykonaniem kanalizacji deszczowej, parkingów dla samochodów osobowych i elementów spowolnienia ruchu

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGA_OSZENIE.pdf 2009-02-23 14:01:12
2 zmiana_ogA_oszenia.pdf 2009-03-04 10:23:34
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-23 14:01:33 91 razy
2 ZaA_A_cznik_nr_1_do_SIWZ_PB_BranA_a_Drogowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-23 13:59:57 162 razy
3 ZaA_A_cznik_nr_2_do_SIWZ_PB_Kanalizacja_deszczowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-23 14:00:47 191 razy
4 ZaA_A_cznik_nr_3_do_SIWZ_Kosztorys_A_lepy_i_przedmiar_robA_t_BranA_a_drogowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-23 14:01:49 84 razy
5 ZaA_A_cznik_nr_4_do_SIWZ_kosztorys_A_lepy_i_przedmiary_robA_t_BranA_a_kanalizacyjna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-23 14:02:23 87 razy
6 ZaA_A_cznik_nr_5_do_SIWZ_SpecyfikacjeTechniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-23 14:03:00 57 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Modyfikacja_SWIZ_do_ogA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-04 10:23:35
2 ZaA_A_cznik_nr_1_Plan_sytuacyjny_2b_(4).pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-04 10:26:56
3 ZaA_A_cznik_nr_2_Profil_3a__(3).pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-04 10:29:39
4 ZaA_A_cznik_nr_3_Profil_podA_uA_ny_ul._Gen._Bema_-_caA_y.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-04 10:30:20
5 ZaA_A_cznik_nr_4_Kosztorys_slepy_przedmiar_robot_branza_drogowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-04 10:32:04
6 Odpowiedz_na_zapytania_przetargowe_Bema.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-09 15:30:56
7 Odpowiedz_na_zapytania_przetargowe_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-12 21:31:23
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.pdf 2009-03-24 12:17:11
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2009-04-14 09:47:22