Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgloszenieOWZ.pdf 2009-02-12 14:01:46
2 Zmiana_ogloszenia_Orlik.pdf 2009-03-05 13:52:40
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 6_SIWZ_ORLIK_2009.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-12 14:01:46 309 razy
2 1_Zagospodarowanie_terenu_Nowogard_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-12 14:02:48 211 razy
3 2_instalacje_elektryczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-12 14:03:33 202 razy
4 3_instalacje_saniterne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-12 14:04:38 215 razy
5 5_Przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-12 14:09:54 177 razy
6 6_Architektura.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-12 14:11:59 160 razy
7 7_Geologia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-12 14:12:55 84 razy
8 S3_elewacje_budynku_Nowogard.tif Po terminie otwarcia ofert 2009-02-12 14:13:37 111 razy
9 S3_przekroj_budynku_Nowogard.tif Po terminie otwarcia ofert 2009-02-12 14:13:49 120 razy
10 S3_rzut_budynku_Nowogard.tif Po terminie otwarcia ofert 2009-02-12 14:14:09 106 razy
11 4_Specyfikacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-12 14:20:50 158 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana_treA_ci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-02 14:32:14
2 Zmiana_treA_ci_SIWZ_II_03.03.2009.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-03 13:43:26
3 WyjaA_nienia_I_Orlik_2012_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-03 13:45:40
4 sprostowanie_Orlik.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-05 16:02:33
5 WyjaA_nienia_II_Orlik_2012.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-05 16:03:08
6 Wyjasnienia_III_ORLIK.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-03-09 12:50:14
Odwołania
1 Zawiadomienie_zA_ozenie_protestu.pdf 2009-02-17 09:53:32
2 Zawiadomienie_zA_ozenie_protestu_II.pdf 2009-02-20 14:52:20
3 Zawiadomienie_zA_ozenie_protestu_III.pdf 2009-02-24 13:48:11
4 RozstrzygniA_cie_SALTEX.pdf 2009-03-02 14:31:16
5 Rozstrzygniecie_protestu_POLCOURT.pdf 2009-03-02 14:31:36
6 Rozstrzygniecie_protestu_PRESTIGE.pdf 2009-03-02 14:31:57
Wynik postępowania
1 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92_ORLIK.pdf 2009-04-08 13:51:50
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_OZU_Orlik.pdf 2009-04-17 11:47:50