Dostosowanie przedszkola nr 1 w Nowogardzie do wymogów techniczno-budowlanych w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu.htm 2009-02-06 11:08:31
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SWIZ_Przedszkole.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-06 11:08:56 103 razy
2 OPIS-1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-06 11:09:31 121 razy
3 INF-BEZP.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-06 11:09:53 98 razy
4 SYTUACJA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-06 11:11:00 89 razy
5 Projekt_bud..pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-06 11:11:42 72 razy
6 ELEW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-06 11:12:02 69 razy
7 PRZEDMIAR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-06 11:12:21 73 razy
8 Spec-przedszkole_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-06 11:12:44 84 razy
9 Przedszkole_w_Nowogardzie_-_opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-06 11:13:32 1124 razy
10 Charakterystyka_obiektu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-06 11:13:59 84 razy
11 Projekt_elektr..pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-06 11:14:39 62 razy
12 Przedmiar_robA_t_elektr..pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-06 11:16:06 81 razy
13 Specyfikacja_techniczna-przedszkole_Nowogard.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-06 11:16:29 344 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej__oferty.pdf 2009-03-19 07:16:59
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_85576-2009.htm 2009-03-31 14:25:30