Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z chodnikami przy ul. Ks. J. Poniatowskiego (droga wojewódzka nr 106) w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_o_zamowieniu.htm 2009-02-04 12:36:34
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SWIZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:37:10 112 razy
2 Przedmiar_-_roboty_drogowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:39:27 85 razy
3 obliczenie_robA_t_ziemnych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:40:01 55 razy
4 opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:40:21 186 razy
5 Orientacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:41:01 45 razy
6 Plan_sytuacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:41:27 97 razy
7 Plan_tyczenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:41:56 61 razy
8 Plansza_zbiorcza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:42:24 63 razy
9 powierzchnia_plantowania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:42:43 51 razy
10 powierzchnia_zdjA_cia_humusu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:43:18 56 razy
11 Profil_podA_uA_ny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:43:37 38 razy
12 Przekroje_normalne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:43:59 48 razy
13 Przekroje_poprzeczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:44:34 36 razy
14 wspA_A_rzA_dne_ciA_g_pieszo-jezdny_i_chodnik.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:44:51 66 razy
15 Inwentaryzaja_zieleni_i_plan_wyrA_bu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:46:10 60 razy
16 Opis_do_projektu_zieleni.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:46:42 202 razy
17 opis_inwentaryzacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:47:01 641 razy
18 Projekt_zieleni.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:47:22 80 razy
19 przedmiar_nasadzenia.PDF Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:47:41 62 razy
20 SST_nasadzenia_kompensacyjne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:47:58 235 razy
21 Opis_kanalizacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:50:12 71 razy
22 Plan_kanalizacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:50:35 50 razy
23 Profile_kanalizacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:50:53 43 razy
24 Przedmiar_-roboty_kanalizacyjne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:51:16 63 razy
25 wspA_A_rzA_dne_kanalizacja_deszczowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:51:28 57 razy
26 Opis_organizacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:51:48 2356 razy
27 Plan_oznakowanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:52:10 75 razy
28 Opis_Techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:52:48 63 razy
29 plan_trasy_przebudowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:53:15 75 razy
30 Przedmiar_robA_t_-_przebudowa__linii_energetycznej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:53:35 80 razy
31 Specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:53:56 76 razy
32 Opis_Techniczny-linia_oA_wietl_uliczn.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:55:34 66 razy
33 plan_trasy_przebudowy-_oA_w_uliczn.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:55:59 72 razy
34 Przedmiar_robA_t-_przebud_oA_wietl_ulicznego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:56:19 76 razy
35 wspA_A_rzA_dne_energetyka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:57:02 55 razy
36 opis_telekomunikacja.PDF Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:57:30 89 razy
37 Plan_telekomunikacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:57:55 63 razy
38 przedmiar_telekomunikacja.PDF Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:58:12 74 razy
39 schemat_elektryczny_kabla_rozdzielczego_telekomunikacyjnego.PDF Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:58:28 55 razy
40 wspA_A_rzA_dne_telekomunikacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 12:58:49 115 razy
41 SST_Telekomunikacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 13:15:47 1179 razy
42 SzczegA_A_owe_specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-04 13:16:21 51 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 WyjaA_nienia__do_SWIZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-18 13:50:25
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2009-03-18 12:26:17
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_80790-2009.htm 2009-03-27 12:39:22