Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OWZ_SP4_budowlanka.pdf 2009-02-03 12:56:23
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_SP4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 12:56:23 220 razy
2 Dokumentacja_geotechniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:09:49 87 razy
3 PT_architektura__zag.terenu_rys.1a.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:11:03 90 razy
4 PT_architektura_opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:12:10 108 razy
5 PT_architektura_rozbiorka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:13:42 91 razy
6 PT_architektura_rys2_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:14:34 113 razy
7 PT_architektura_rys4_5_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:15:06 95 razy
8 PT_architektura_rys7_8_9_10_11.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:15:29 221 razy
9 PT_architektuta_rys1b_1c.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:16:01 92 razy
10 PT_drogowa_opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:16:31 81 razy
11 PT_drogowa_plan_syt._(powiA_kszenie).pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:17:17 99 razy
12 PT_drogowa_plan_sytuacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:18:14 100 razy
13 PT_drogowa_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:18:52 103 razy
14 PT_drogowa_przekroje.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:19:09 54 razy
15 PT_drogowa_STWiOR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:19:46 64 razy
16 PT_elektryczna_opis_rys1_do_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:20:07 68 razy
17 PT_elektryczna_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:20:35 82 razy
18 PT_elektryczna_rys6_7_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:21:14 90 razy
19 PT_elektryczna_STWiOR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:21:30 83 razy
20 PT_konstrukcje_opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:22:15 80 razy
21 PT_konstrukcje_rys.1-_rzut_fundamentow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:22:39 82 razy
22 PT_konstrukcje_rys.2_-_rzut_parteru.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:23:11 96 razy
23 PT_konstrukcje_rys.3-_rzut_dachu_-_uklad_plytek_korytkowych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:23:41 82 razy
24 PT_konstrukcja_rys_4_do_11.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:24:10 86 razy
25 PT_konstrukcje_STWiOR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:24:58 65 razy
26 PT_konstrukcje_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:25:21 114 razy
27 PT_sanitarna_opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:26:05 86 razy
28 PT_saniatna_sytuacja_co_gaz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:26:41 81 razy
29 PT_sanitarna_kanalizacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:27:06 62 razy
30 PT_sanitarna_wodociagowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:27:26 66 razy
31 PT_sanitarna_wentylacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:27:41 76 razy
32 PT_sanitarna_co__rozwiniA_cie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:27:58 104 razy
33 PT_saniatrna_STWiOR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:28:14 183 razy
34 PT_sanitarna_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-03 13:28:28 116 razy
35 PT_sanitarna_co_rozwiniecie_poprawiony.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-16 10:52:10 69 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 WyjaA_nienia_Sp4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-02-18 10:35:41
Wynik postępowania
1 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92_SP4.pdf 2009-03-16 14:00:20
Udzielenie zamówienia
1 OUZ_SP4.pdf 2009-03-24 16:20:54