Modernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OWZ_ratusz_elewacja_stolarka.pdf 2008-10-08 11:14:32
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_ratusz_elewacja_stolarka_elewacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-08 11:14:32 72 razy
2 Elewacja_ratusz_inwentaryzacja_uszkodzeA_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-08 11:16:09 58 razy
3 Elewacja_ratusz_opis_inwentaryzacja_i_kolorystyka_calosc.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-08 11:16:47 649 razy
4 Elewacja_ratusz_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-08 11:17:23 53 razy
5 Stolarka_ratusz_opis_inwentaryzacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-08 11:18:13 618 razy
6 Stolarka_ratusz_projektowana.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-08 11:18:53 59 razy
7 Stolarka_ratusz__przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-08 11:19:26 56 razy
8 STWiORB_Nowogard_elewacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-08 11:19:56 68 razy
9 STWiORB_Nowogard_stolarka_okienna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-10-08 11:20:19 56 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92_ratusz.pdf 2008-11-13 10:52:05
Udzielenie zamówienia
1 OZU_ratusz_elewacja.pdf 2008-11-27 11:37:20