Remont kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU__PUBLICZNYM.pdf 2008-09-24 12:10:41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-_BOISKO.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-09-24 12:08:03 54 razy
2 PRZEDMIAR_ROBOT_-_Boisko.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-09-24 12:10:03 83 razy
3 plan_sytuacyjny.JPG Po terminie otwarcia ofert 2008-09-24 12:09:12 40 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2008-10-16 14:01:40
Udzielenie zamówienia
1 OGA_OSZENIE_O_UDZIELENIE_ZAMA_WIENIA_PUBLICZNEGO.pdf 2008-11-12 14:17:47