Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nowogard oraz usługi odśnieżania ulic

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2008-09-19 14:24:34
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-09-19 14:24:34 76 razy
Wynik postępowania
1 OGA_._O_WYBORZE_NAJ_OFERTY.pdf 2008-12-10 10:13:41
Udzielenie zamówienia
1 ogA_osz_o_udziel_zam.pdf 2008-12-10 10:10:48