Przebudowa odcinka ulicy Dabrowskiego ( od ul. Traugutta do ul. Sikorskiego) w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgloszenieInternet.pdf 2006-08-31 09:49:26
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OPIS_TECHNICZNY.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-08-31 09:50:11 110 razy
2 Przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-08-31 09:50:35 66 razy
3 Rysunki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-08-31 09:51:51 81 razy
4 SIWZ_Dabrowskiego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-08-31 09:52:20 81 razy
5 Specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-08-31 09:52:54 96 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92.pdf 2006-09-21 13:24:47
Udzielenie zamówienia
1 OgloszenieInternet_OZU_Dabrowskiego_II.pdf 2006-10-04 15:10:01