Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu położonego na działce nr 233 obr. 2 przy ul. Kowalskiej w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 7_OgA_oszenie_OWZ.pdf 2008-08-29 10:43:27
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_projekt_zagospodarowanie_Kowalska.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-29 10:43:27 62 razy
2 1_opis_koncepcja_16.11.07.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-29 10:43:46 146 razy
3 Geologia_Nowogard_(MAPA2).tif Po terminie otwarcia ofert 2008-08-29 11:10:59 47 razy
4 Geologia_Nowogard_(PRZEKRA_J).pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-29 11:11:31 62 razy
5 Geologia_Nowogard_MAPA1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-29 11:14:23 52 razy
6 Geologia_Nowogard(_kd).pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-29 11:14:52 685 razy
7 Geologia_Nowogard_Kowalska_tabela.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-29 11:15:04 131 razy
8 Geologia_Nowogard_Kwoalska_opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-29 11:15:19 78 razy
9 PLANSZA_1_11_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-29 11:54:24 73 razy
10 PLANSZA_3_11_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-29 11:59:25 62 razy
11 PLANSZA_2_11_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-29 12:00:23 56 razy
12 PLANSZA_4_11.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-29 12:07:57 86 razy
13 PLANSZA_5_11_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-29 12:08:48 20 razy
14 PLANSZA_6_11.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-29 12:09:14 19 razy
15 PLANSZA_7_11.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-08-29 12:09:59 14 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienia_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-09-05 13:40:21
Wynik postępowania
1 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92_Kowalska.pdf 2008-10-09 12:59:05
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_OZU.pdf 2008-10-23 10:57:11