Dostosowanie Przedszkola Nr 1 w Nowogardzie do wymogów techniczno-budowlanych w zakresie p.poż budynku - II

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OWZ_przedszkole_II.pdf 2008-06-10 14:12:17
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SWIZ_Przedszkole_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-06-10 14:12:17 40 razy
2 B_OPIS-1_budowlanka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-06-10 14:12:48 101 razy
3 B_Projekt_bud_20_05_08.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-06-10 14:13:31 37 razy
4 B_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-06-10 14:14:21 36 razy
5 B_Spec-przedszkole_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-06-10 14:15:05 45 razy
6 B_SYTUACJA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-06-10 14:16:53 68 razy
7 E_Charakterystyka_obiektu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-06-10 14:17:15 76 razy
8 E_Projekt_elektr_20_05_08.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-06-10 14:17:46 33 razy
9 E_Przedmiar_robA_t_elektr..pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-06-10 14:18:22 73 razy
10 E_Przedszkole_w_Nowogardzie_-elektr__opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-06-10 14:18:43 208 razy
11 E_Specyfikacja_techniczna-przedszkole_Nowogard.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-06-10 14:19:04 159 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_uniewaA_nieniu.pdf 2008-07-10 09:46:38