Dostosowanie przedszkola nr 1 w Nowogardzie do wymogów techniczno-budowlanych w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_o_zamowieniu_publicznym.pdf 2008-05-06 10:52:40
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-05-06 10:53:09 61 razy
2 PRZEDMIAR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-05-06 10:54:31 62 razy
3 Przedmiar_robot_elektr..pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-05-06 10:55:15 64 razy
4 Specyfikacja_techniczna-przedszkole_Nowogard.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-05-06 10:56:05 339 razy
5 Spec-przedszkole_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-05-06 10:56:40 75 razy
6 Projekt__instal._elektr..pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-05-06 11:06:49 634 razy
7 Projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-05-06 11:18:16 68 razy
8 SYTUACJA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-05-06 11:22:20 103 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Projekt_elektr_20_05_08.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-05-20 13:06:45
2 Projekt_bud_20_05_08.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-05-20 13:07:19
3 WyjaA_nienia_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-05-27 11:42:08
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_uniewaA_nieniu.pdf 2008-05-30 10:52:21