Przebudowa chodnika przy pomniku na pl. wolności w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zam._publ..pdf 2008-03-07 09:26:47
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-03-07 09:27:13 68 razy
2 Przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-03-07 09:27:36 70 razy
3 charakterystyka_obiektu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-03-07 09:28:02 56 razy
4 plan_sytuac._chodnik_przy_pomniku.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-03-07 09:28:35 60 razy
5 Specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-03-07 09:30:31 44 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 MODYFIKACJA__SIWZ_NR_1a_chodnik_pomnik.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-03-19 13:10:27
2 Formularz__nr_2_chodnik_pomnik.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-03-19 13:10:44
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze__najkorzystniejszej_oferty.pdf 2008-04-17 09:54:00
Udzielenie zamówienia
1 OG_OSZENIE_O_ZAWARCIU_UMOWY.pdf 2008-04-29 15:10:05