Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Jarchlinie na mieszkanie komunlane - lokal nr 4

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgloszenieInternet.pdf 2006-08-18 13:06:03
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-08-18 13:06:03 78 razy
2 Przedmiar_Jarchlino.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-08-18 13:06:25 62 razy
3 projekt_pubowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-08-18 13:10:33 206 razy
4 specyfikacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-08-18 13:12:43 113 razy