Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni- odcinek II od km 0+500 do km 0+920 (II)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_o_zamowieniu_publ..pdf 2008-03-03 12:08:15
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-03-03 12:00:20 44 razy
2 Opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-03-03 12:00:43 56 razy
3 Plan_Wojcieszyn_ark._1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-03-03 12:01:13 45 razy
4 Plan_Wojcieszyn_ark._2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-03-03 12:01:39 56 razy
5 Profil_pod_u_ny_odcinek_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-03-03 12:02:04 50 razy
6 Przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-03-03 12:02:22 64 razy
7 Przekroje_poprzeczne_odcinek_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-03-03 12:02:42 37 razy
8 Szczegolowe_Specyfikacje_Techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-03-03 12:04:13 35 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze__najkorzystniejszej_oferty.pdf 2008-04-17 09:55:47
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_zawarciu__umowy..pdf 2008-04-28 11:25:11