Budowa budynku mieszkalnego 12 rodz. w Nowogardzie - etap I

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgloszenieInterne_OWZ.pdf 2008-02-25 16:06:01
2 OgloszenieInterne_OWZ.pdf 2008-02-26 08:06:24
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Budynek_komunalny_A.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-25 16:06:01 72 razy
2 Architektura.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-25 16:07:03 79 razy
3 Droga_wew_calosc.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-25 16:07:40 65 razy
4 Eleketryczne_zewnetrzne_calosc.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-25 16:08:11 573 razy
5 Elektryczne_przepompownia__calosc.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-25 16:08:33 659 razy
6 Elektryczne_wewnetrzne_calosc.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-25 16:09:08 64 razy
7 Konstrukcja_calosc.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-25 16:10:36 2278 razy
8 Sanitarne_wewnetrzne_calosc.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-25 16:11:42 1609 razy
9 Przedmiar_budowlanka_Nowogard.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-25 16:15:31 125 razy
10 Przedmiar_elektryczne__zasilanie__przepompow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-25 16:15:44 46 razy
11 Przedmiar_elektryczne_wew__Nowogard_-_(mieszkania_socjalne)_Budynek______A.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-25 16:16:03 48 razy
12 Przedmiar_elektryczne_zew_i_o_wietlenie_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-25 16:16:16 88 razy
13 Przedmiar_sanitarne_wew_Nowogard_bud_A.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-25 16:16:34 44 razy
14 Przedmiar_sanitarne_zew_Nowogard.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-25 16:16:55 48 razy
15 Przedmiar_zagospodarowa_terenu_Nowogard.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-25 16:17:09 75 razy
16 Budowlanka_i_zagospod_terenu_STWiORB_Nowogard_v1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-25 16:17:52 77 razy
17 Elektr_wew_specyfik_techn.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-25 16:18:18 993 razy
18 Elektr_zew_specyf_techn.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-25 16:18:36 100 razy
19 Sanitarne_zew_specyfik_techn.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-25 16:19:12 54 razy
20 Saniterne_wew_specyfik_techn.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-25 16:19:50 39 razy
21 Zewnetrzne_sieci_saniatrne_Nowogard_cz_I.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-26 07:50:01 46 razy
22 Zewnetrzne_sieci_sanitarne_cz_II_Nowogard.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-26 07:51:34 94 razy
23 Zewnetrzne_sieci_saniatrne_cz_III_Nowogard.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-26 07:53:00 62 razy
24 BIOZ_sieci.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-02-26 07:53:27 65 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92_budynek.pdf 2008-03-20 09:13:09
Udzielenie zamówienia
1 OgloszenieInternet_OZU.pdf 2008-04-04 15:05:15