GKMiOŚ.271.5.2018.AA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA PARKINGACH PRZY DROGACH GMINNYCH I POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA NOWOGARD

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 24.08.2018.14.42.33_ogA_oszenie.doc 2018-08-24 14:42:33
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 24.08.2018.14.42.33_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-08-24 14:42:33 30 razy
Wynik postępowania
1 10.09.2018.07.38.26_uniewaznienie.pdf 2018-09-10 07:38:26
Informacja z otwarcia ofert
1 10.09.2018.07.38.26_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2018-09-10 07:38:26