Dowóz dzieci do ośrodka w Radowie Wielkim, Szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 23.08.2018.20.59.18_OgA_oszenie_o_przetargu.pdf 2018-08-23 20:59:18
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 23.08.2018.20.59.18_siwz.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-08-23 20:59:18 25 razy
2 23.08.2018.20.59.33_ZaA_A_cznik_do_SIWZ_Nr_1.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-08-23 20:59:33 9 razy
3 23.08.2018.20.59.47_ZaA_A_cznik_do_SIWZ_Nr_2.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-08-23 20:59:47 9 razy
4 23.08.2018.20.59.58_ZaA_A_cznik_do_SIWZ_Nr_3.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-08-23 20:59:58 8 razy
5 23.08.2018.21.00.11_ZaA_A_cznik_do_SIWZ_Nr_4.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-08-23 21:00:11 8 razy
6 23.08.2018.21.00.21_ZaA_A_cznik_do_SIWZ_Nr_5.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-08-23 21:00:21 11 razy
7 23.08.2018.21.00.33_ZaA_A_cznik_do_SIWZ_Nr_6.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-08-23 21:00:33 9 razy
8 23.08.2018.21.00.45_ZaA_A_cznik_do_SIWZ_Nr_7.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-08-23 21:00:45 10 razy
Wynik postępowania
1 06.09.2018.15.15.22_UniewaA_nienie_przetargu.docx 2018-09-06 15:15:22
Informacja z otwarcia ofert
1 06.09.2018.15.15.22_Informacja_z_otwarcia_ofert.docx 2018-09-06 15:15:22