GKMiOŚ.271.2.2018.DD Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (usługa kompleksowa)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 17.07.2018.13.56.29_Ogloszenie_o_przetargu_-_zakup_gazu.pdf 2018-07-17 13:56:29
2 10.08.2018.13.04.40_Sprostowanie_ogloszenia.pdf 2018-08-10 13:04:40
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 17.07.2018.13.56.29_SIWZ_Zakup_Gazu_2018_r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-07-17 13:56:29 43 razy
2 17.07.2018.13.57.21_JEDZ_-_zalacznik_nr_7_do_SIWZ.rtf Po terminie otwarcia ofert 2018-07-17 13:57:21 27 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 20.07.2018.15.05.08_Sprostowanie_OgA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-07-20 15:05:09
2 10.08.2018.10.40.29_ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-08-10 10:40:29
3 10.08.2018.10.40.44_Zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-08-10 10:40:44
4 10.08.2018.10.41.01_Zalaczniki_nr_3,4,5,6.odt Po terminie otwarcia ofert 2018-08-10 10:41:01
5 10.08.2018.10.41.12_ZMIANA_SWIZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-08-10 10:41:12
Wynik postępowania
1 10.10.2018.12.30.07_uniewaznienie_postepowania.jpg 2018-10-10 12:30:07
Informacja z otwarcia ofert
1 03.09.2018.14.59.45_Informacja__z_otwarcia_ofert.jpg 2018-09-03 14:59:45