Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia zewnętrznego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_o_zamowieniu.doc 2008-01-24 13:19:41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-01-24 13:24:10 49 razy
2 za_acznik1_specyfikacja_wykonania_i_odbioru_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-01-24 13:25:15 63 razy
3 zalacznik2_kosztorys_slepy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-01-24 13:26:39 92 razy
4 projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-01-24 13:29:19 964 razy
Wynik postępowania
1 OGLOSZ_WYKLUCZENIE.doc 2008-03-10 15:05:34
2 ZP_-_21_Kosciol.doc 2008-03-10 15:03:07
3 Wynik_postepowania_z_wykluczeniem_poprawione.doc 2008-03-11 08:10:52
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.doc 2008-03-20 12:08:12