GKMiOŚ.271.1.2018.DD Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Nowogard i jej jednostek organizacyjnych - usługa kompleksowa

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 29.05.2018.12.23.52_Ogloszenie.pdf 2018-05-29 12:23:52
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 29.05.2018.12.23.52_SIWZ_energia_elektryczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-29 12:23:52 42 razy
2 29.05.2018.12.24.30_zalacznik_nr_7_do_SIWZ.rtf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-29 12:24:30 18 razy
Wynik postępowania
1 09.07.2018.15.07.56_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.jpg 2018-07-09 15:07:56
Informacja z otwarcia ofert
1 06.07.2018.14.36.21_Informacja_z_otwarcia_ofert.jpg 2018-07-06 14:36:21