IiR.271.1.2018 Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Strzelewie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 08.02.2018.13.15.29_OWZ_dach_Strzelewo_nr_514168-N-2018_z_dnia_2018-02-08.pdf 2018-02-08 13:15:29
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 08.02.2018.13.15.29_SIWZ_30_01_2018_Dach_SP_Strzelewo_publikacja.pdf 2018-02-08 13:15:29 33 razy
2 strzelewo_dach_ekspertyza_inwentaryzacja.rar 2018-02-08 13:15:29 22 razy
3 specyfikacja.zip 2018-02-08 13:15:29 25 razy
4 strzelewo_dach_architektura.rar 2018-02-08 13:15:29 35 razy
5 srzelewo_dach_elektryka.rar 2018-02-08 13:15:29 26 razy
6 08.02.2018.13.16.12_Decyzja_321_2016.PDF 2018-02-08 13:16:12 19 razy
7 08.02.2018.13.16.46_SP_Srezlewo_remont_dachu_obmiar.pdf 2018-02-08 13:16:46 26 razy
8 08.02.2018.13.16.58_szczegA_A__komina_wentylacyjnego.pdf 2018-02-08 13:16:58 20 razy
9 08.02.2018.13.17.50_turbowent.pdf 2018-02-08 13:17:50 23 razy