IiR.271.1.2018 Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Strzelewie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 08.02.2018.13.15.29_OWZ_dach_Strzelewo_nr_514168-N-2018_z_dnia_2018-02-08.pdf 2018-02-08 13:15:29
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 08.02.2018.13.15.29_SIWZ_30_01_2018_Dach_SP_Strzelewo_publikacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-08 13:15:29 61 razy
2 strzelewo_dach_ekspertyza_inwentaryzacja.rar Po terminie otwarcia ofert 2018-02-08 13:15:29 32 razy
3 specyfikacja.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-08 13:15:29 40 razy
4 strzelewo_dach_architektura.rar Po terminie otwarcia ofert 2018-02-08 13:15:29 61 razy
5 srzelewo_dach_elektryka.rar Po terminie otwarcia ofert 2018-02-08 13:15:29 36 razy
6 08.02.2018.13.16.12_Decyzja_321_2016.PDF Po terminie otwarcia ofert 2018-02-08 13:16:12 29 razy
7 08.02.2018.13.16.46_SP_Srezlewo_remont_dachu_obmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-08 13:16:46 59 razy
8 08.02.2018.13.16.58_szczegA_A__komina_wentylacyjnego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-08 13:16:58 38 razy
9 08.02.2018.13.17.50_turbowent.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-08 13:17:50 34 razy
10 informacja_art_86_pzp_bp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-04-06 12:42:08 0 razy
Wynik postępowania
1 04.04.2018.14.28.02_Inrormacja_o_wyborze_najkorzystniejszej.PDF 2018-04-04 14:28:02
Udzielenie zamówienia
1 16.04.2018.13.04.44_OZU_Strzelewo_dach_BIP_500082233.pdf 2018-04-16 13:04:44
Informacja z otwarcia ofert
1 06.04.2018.12.44.19_Informacja_art_86_pzp_bp.pdf 2018-04-06 12:44:19